Thông báo về nghỉ lễ Obon

Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của quý khách. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về ngày lễ Obon của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ đóng cửa trong năm ngày từ ngày 12 tháng 8 (thứ Năm) đến ngày 16 tháng 8 (thứ Hai) và sẽ mở cửa hoạt động […]